A.B.I Exchange eshte nje kompani me eksperience ne fushen e kombimit valutor ne Tirane, Shqiperi.

Historiku i shoqerise

Shoqeria “A.B.I Exchange” sh.p.k eshte krijuar ne 11 Janar 2006 dhe eshte pajisur me licensen e Bankes se Shqiperise ne daten 17.02.2006

Vendodhja

Kjo shoqeri operon ne nje njesi qe ndodhet ne adresen Bulevardi Zogu i Pare, ish godina e Zerit te Popullit nr 8.

Vizioni

Kjo shoqeri ushtron aktivitetin e saj ne Tirane prej mese shtate vitesh. Mund te themi qe ka nje aktivitet solid dhe eshte nje nga zyrat e kembimit valutor me shume ndikim ne kete treg. “A.B.I Exchange” sh.p.k ofron kurse konkuruese dhe se shpejti do te shtrihet dhe me gjere ne qytetin e Tiranes.Ofron transparence dhe korrektesi ndaj klienteve te saj.Shoqëria “A.B.I Exchange” sh.p.k e kryen aktivitetin e saj ne perputhje te plote me dispozitat ligjore dhe nën ligjore në fuqi në fushen e parandalimit të pastrimit të parave.